دانلود آهنگ زنده یاد ایرج بسطامی به نام گل پونه ها

دانلود آهنگ زنده یاد ایرج بسطامی به نام گل پونه ها

 ایرج بسطامی به نام گل پونه ها

دانلود آهنگ زنده یاد ایرج بسطامی به نام گل پونه ها

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

گل پونه های وحشیِ دشتِ امیدم، وقتِ سحر شد…●♪♫
خاموشیِ شب رفت و فردایی دگر شد…●♪♫
من مانده ام، تنهای تنها… من مانده ام تنها، میان سیل غم ها…●♪♫
حبیبم…●♪♫
سیل غم ها…●♪♫
گل پونه ها! نا مهربانی آتشم زد، آتشم زد…●♪♫
گل پونه ها! نا مهربانی آتشم زد، آتشم زد…●♪♫
 
شعر : هما میرافشار
گل پونه ها! بی همزبانی، آتشم زد●♪♫
می خواهم اکنون، تا سحرگاه بخوانم… افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم…●♪♫
گل پونه های وحشیِ دشتِ امیدم، وقتِ سحر شد…●♪♫

متن آهنگ زنده یاد ایرج بسطامی به نام گل پونه ها

خاموشیِ شب رفت و فردایی دگر شد…●♪♫
من مانده ام، تنهای تنها… من مانده ام تنها، میان سیل غم ها…●♪♫
حبیبم…●♪♫
سیل غم ها…●♪♫
گل پونه ها! نا مهربانی آتشم زد، آتشم زد…●♪♫
گل پونه ها! نا مهربانی آتشم زد، آتشم زد…●♪♫
گل پونه ها! بی همزبانی، آتشم زد●♪♫
می خواهم اکنون، تا سحرگاه بخوانم… افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم…●♪♫
گل پونه های وحشیِ دشتِ امیدم، وقتِ سحر شد…●♪♫
خاموشیِ شب رفت و فردایی دگر شد…●♪♫
من مانده ام، تنهای تنها… من مانده ام تنها، میان سیل غم ها…●♪♫
حبیبم…●♪♫
سیل غم ها…●♪♫
من مانده ام، تنهای تنها… من مانده ام تنها، میان سیل غم ها…●♪♫
حبیبم…●♪♫
سیل غم ها…●♪♫
من مانده ام، تنهای تنها… من مانده ام تنها، میان سیل غم ها…●♪♫
حبیبم…●♪♫
سیل غم ها…●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

با ما همراه باشید با جدید ترین موزیک های روز دنیا

پیشنهاد میکنیم سری به آهنگ های دیگرخوانندها نیز بزنید و از شنیدن آن لذت ببرید

پیشنهاد ما برای شما دانلود آهنگ علی یاسینی راه بیا میباشد که امیدواریم حتما این موزیک بسیار زیبا و دلنشین را دانلود کنید. موفق باشید عزیزان

برچسب ها

افسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شدافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هاافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیدافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایرج بسطامیافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایرج بسطامیدانلود آهنگ جدید ایرج بسطامی به نام گل پونه هاافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایرج بسطامیدانلود آهنگ جدید ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ های ایرج بسطامیافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایرج بسطامیدانلود آهنگ جدید ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ های ایرج بسطامیدانلود آهنگ گل پونه هاافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایرج بسطامیدانلود آهنگ جدید ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ های ایرج بسطامیدانلود آهنگ گل پونه هادانلود آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایرج بسطامیدانلود آهنگ جدید ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ های ایرج بسطامیدانلود آهنگ گل پونه هادانلود آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمتن آهنگافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایرج بسطامیدانلود آهنگ جدید ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ های ایرج بسطامیدانلود آهنگ گل پونه هادانلود آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمتن آهنگمتن آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایرج بسطامیدانلود آهنگ جدید ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ های ایرج بسطامیدانلود آهنگ گل پونه هادانلود آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمتن آهنگمتن آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمن مانده ام تنهای تنها من مانده ام تنها میان سیل غمهاافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایرج بسطامیدانلود آهنگ جدید ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ های ایرج بسطامیدانلود آهنگ گل پونه هادانلود آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمتن آهنگمتن آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمن مانده ام تنهای تنها من مانده ام تنها میان سیل غمهاموسیقی ایرانیافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایرج بسطامیدانلود آهنگ جدید ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ های ایرج بسطامیدانلود آهنگ گل پونه هادانلود آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمتن آهنگمتن آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمن مانده ام تنهای تنها من مانده ام تنها میان سیل غمهاموسیقی ایرانیوقت سحر شدافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایرج بسطامیدانلود آهنگ جدید ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ های ایرج بسطامیدانلود آهنگ گل پونه هادانلود آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمتن آهنگمتن آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمن مانده ام تنهای تنها من مانده ام تنها میان سیل غمهاموسیقی ایرانیوقت سحر شدپخش آنلاین آهنگافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایرج بسطامیدانلود آهنگ جدید ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ های ایرج بسطامیدانلود آهنگ گل پونه هادانلود آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمتن آهنگمتن آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمن مانده ام تنهای تنها من مانده ام تنها میان سیل غمهاموسیقی ایرانیوقت سحر شدپخش آنلاین آهنگپخش آنلاین آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایرج بسطامیدانلود آهنگ جدید ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ های ایرج بسطامیدانلود آهنگ گل پونه هادانلود آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمتن آهنگمتن آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمن مانده ام تنهای تنها من مانده ام تنها میان سیل غمهاموسیقی ایرانیوقت سحر شدپخش آنلاین آهنگپخش آنلاین آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیگل پونه هاافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایرج بسطامیدانلود آهنگ جدید ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ های ایرج بسطامیدانلود آهنگ گل پونه هادانلود آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمتن آهنگمتن آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمن مانده ام تنهای تنها من مانده ام تنها میان سیل غمهاموسیقی ایرانیوقت سحر شدپخش آنلاین آهنگپخش آنلاین آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیگل پونه هاگل پونه ها بی همزبانی آتشم زد می خواهم اکنون تا سحر گاهان بنالمافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایرج بسطامیدانلود آهنگ جدید ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ های ایرج بسطامیدانلود آهنگ گل پونه هادانلود آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمتن آهنگمتن آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمن مانده ام تنهای تنها من مانده ام تنها میان سیل غمهاموسیقی ایرانیوقت سحر شدپخش آنلاین آهنگپخش آنلاین آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیگل پونه هاگل پونه ها بی همزبانی آتشم زد می خواهم اکنون تا سحر گاهان بنالمگل پونه های وحشی دشت امیدمافسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شدایرج بسطامیحبیبم سیل غمها گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زدخاموشی شب رفت و فردایی دگر شددانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایرج بسطامیدانلود آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایرج بسطامیدانلود آهنگ جدید ایرج بسطامی به نام گل پونه هادانلود آهنگ های ایرج بسطامیدانلود آهنگ گل پونه هادانلود آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمتن آهنگمتن آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیمن مانده ام تنهای تنها من مانده ام تنها میان سیل غمهاموسیقی ایرانیوقت سحر شدپخش آنلاین آهنگپخش آنلاین آهنگ گل پونه ها از ایرج بسطامیگل پونه هاگل پونه ها بی همزبانی آتشم زد می خواهم اکنون تا سحر گاهان بنالمگل پونه های وحشی دشت امیدمگلپونه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *