دانلود آهنگ بزن باران از گروه ایهام

دانلود آهنگ بزن باران از گروه ایهام

بزن باران از گروه ایهام

دانلود آهنگ بزن باران از گروه ایهام

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

بزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزن , بزن باران که شاید گریه ام پنهان بماند
بزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماند
 
بهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه من
به داد من برس هوا هوای خاطرات اوست
 
دلم گرفته است به این دله شکسته جان بده تو راه خانه را به پای خسته ام نشان بده
به داد من برس هوا هوای خاطرات اوست

متن آهنگ بزن باران از گروه ایهام

 
بزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزن , بزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردن
بزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران نوازش از تو باشد گریه از من
 
بهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه من
به داد من برس هوا هوای خاطرات اوست
 
دلم گرفته است به این دله شکسته جان بده تو راه خانه را به پای خسته ام نشان بده
به داد من برس هوا هوای خاطرات اوست

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

با ما همراه باشید با جدید ترین موزیک های روز دنیا

پیشنهاد میکنیم سری به آهنگ های دیگرخوانندها نیز بزنید و از شنیدن آن لذت ببرید

پیشنهاد ما برای شما دانلود آهنگ علی یاسینی راه بیا میباشد که امیدواریم حتما این موزیک بسیار زیبا و دلنشین را دانلود کنید. موفق باشید عزیزان

برچسب ها

ایهامایهامبزن بارانایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنبه داد من برس هوا هوای خاطرات اوستایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنبه داد من برس هوا هوای خاطرات اوستبهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه منایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنبه داد من برس هوا هوای خاطرات اوستبهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه مندانلود آهنگایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنبه داد من برس هوا هوای خاطرات اوستبهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه مندانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنبه داد من برس هوا هوای خاطرات اوستبهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه مندانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایهام به نام بزن بارانایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنبه داد من برس هوا هوای خاطرات اوستبهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه مندانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ بزن بارانایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنبه داد من برس هوا هوای خاطرات اوستبهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه مندانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ بزن باراندانلود آهنگ بزن باران از ایهامایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنبه داد من برس هوا هوای خاطرات اوستبهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه مندانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ بزن باراندانلود آهنگ بزن باران از ایهامدانلود آهنگ جدیدایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنبه داد من برس هوا هوای خاطرات اوستبهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه مندانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ بزن باراندانلود آهنگ بزن باران از ایهامدانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایهامایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنبه داد من برس هوا هوای خاطرات اوستبهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه مندانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ بزن باراندانلود آهنگ بزن باران از ایهامدانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایهامدانلود آهنگ جدید ایهام به نام بزن بارانایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنبه داد من برس هوا هوای خاطرات اوستبهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه مندانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ بزن باراندانلود آهنگ بزن باران از ایهامدانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایهامدانلود آهنگ جدید ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ های ایهامایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنبه داد من برس هوا هوای خاطرات اوستبهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه مندانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ بزن باراندانلود آهنگ بزن باران از ایهامدانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایهامدانلود آهنگ جدید ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ های ایهامدانلود اهنگ جدیدایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنبه داد من برس هوا هوای خاطرات اوستبهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه مندانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ بزن باراندانلود آهنگ بزن باران از ایهامدانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایهامدانلود آهنگ جدید ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ های ایهامدانلود اهنگ جدیدمتن آهنگایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنبه داد من برس هوا هوای خاطرات اوستبهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه مندانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ بزن باراندانلود آهنگ بزن باران از ایهامدانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایهامدانلود آهنگ جدید ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ های ایهامدانلود اهنگ جدیدمتن آهنگمتن آهنگ بزن باران از ایهامایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنبه داد من برس هوا هوای خاطرات اوستبهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه مندانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ بزن باراندانلود آهنگ بزن باران از ایهامدانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایهامدانلود آهنگ جدید ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ های ایهامدانلود اهنگ جدیدمتن آهنگمتن آهنگ بزن باران از ایهامپخش آنلاین آهنگایهامبزن بارانبزن باران ببار از چشم من بزن باران بزن باران بزنبزن باران که من هم ابری ام بزن باران پر از بیصبریم بزن باران که این دیوانه سرگردان بماندبزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردنبه داد من برس هوا هوای خاطرات اوستبهانه ای بده به ابر کوچکه نگاه من بر اوجه گریه ها فقط تو میشوی پناه مندانلود آهنگدانلود آهنگ ایرانیدانلود آهنگ ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ بزن باراندانلود آهنگ بزن باران از ایهامدانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید ایهامدانلود آهنگ جدید ایهام به نام بزن باراندانلود آهنگ های ایهامدانلود اهنگ جدیدمتن آهنگمتن آهنگ بزن باران از ایهامپخش آنلاین آهنگپخش آنلاین آهنگ بزن باران از ایهام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *